Menu

Współpraca

PRZEDSTAWIAMY NASZĄ BOGATĄ OFERTĘ

Naszymi klientami są wytwórcy odpadów, głównie oczyszczalnie ścieków i zakładowe podczyszczalnie ścieków na terenie całej Polski.

Ponadto ZAPRASZAMY do współpracy osoby posiadające ziemie i zainteresowane podniesieniem jakości swoich gleb i plonów. Wykorzystując posiadany przez nas specjalistyczny sprzęt świadczymy kompleksowe usługi zagospodarowania.

Nawozowe właściwości osadów powstających podczas oczyszczania ścieków komunalnych są dobrze znane i stosowane z coraz większym skutkiem. Bardzo efektywne jest stosowanie osadów w celach nawozowych w rolnictwie do uprawy wszystkich płodów rolnych, w tym przy produkcji pasz, do uprawy roślin przeznaczonych na kompost, do uprawy roślin na cele inne niż spożycie i produkcji pasz, w rekultywacji terenów oraz gleb zdegradowanych, a także w kształtowaniu roślinności nieużytków. Stosowanie osadów pozwala nie tylko zmniejszyć koszty nawożenia, ale przede wszystkim pozwala na znaczne obniżenie użycia nawozów sztucznych. Pozwala na to wysoka zawartość (ok. 45-50%) w osadach związków organicznych oraz innych składników nawozowych, dzięki czemu osady są o 1,5 raza bogatsze w składniki od obornika. Ponadto przyrodnicze wykorzystanie osadów stanowi najtańszą metodę ich utylizacji, co również obniża koszty funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Dodatkowym walorem stosowania osadów w celach rolniczych jest dostosowanie dawki osadu do jakości gleby oraz zapotrzebowanie roślin na azot i fosfor. Każda partia osadu oraz każdy grunt rolny, na którym ma być aplikowany osad jest przebadany laboratoryjnie przez niezależne akredytowane laboratorium.

Popioły

Popioły, to pochodzący z kotłowni popiół ze spalania słomy w celach grzewczych. Popiół ma odczyn alkaliczny i bogaty skład elementarny. Pozyskiwany z biomasy roślinnej popiół ma w swym składzie niezbędne dla roślin makro- i mikroelementy, nie ma charakteru toksycznego, a jego zastosowanie w nawożeniu gleb może przyczynić się do poprawienia właściwości fizykochemicznych gleby i plonowania roślin. Przeprowadzono badania na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy mające na celu ustalenie czy uzyskany podczas spalania popiół ze słomy dzięki swym właściwościom ma korzystny wpływ na odczyn gleby i zawartość w niej przyswajalnych form makro- i mikroelementów. Celem badań było określenie dynamiki zmian pH oraz zawartości przyswajalnych dla roślin form fosforu, potasu, magnezu, boru, miedzi, manganu, cynku i żelaza w glebie lekkiej pod wpływem zróżnicowanych dawek popiołu ze słomy. Badania przeprowadzono wykorzystując popiół ze słomy jęczmienia jarego oraz glebę lekką. Zastosowanie popiołu ze słomy w przeprowadzonych badaniach spowodowało istotny wzrost wartości pH gleby i zawartości w niej przyswajalnych form makro- i mikroelementów. Z większymi jego dawkami wprowadza się do gleby bardzo duże ilości potasu przyswajalnego.

Wapń

Odpady zawierające wapń służą do prawidłowego utrzymania właściwego pH gleby, co gwarantuje pobranie odpowiedniej ilości innych pierwiastków oraz skuteczniejsze wykorzystanie nawożenia. Poprawiają strukturę gleby, wspierają procesy zachodzące w glebie, takie jak rozkład substancji organicznej i produkcję próchnicy. Neutralizują szkodliwą kwasowość gleby aktywując przy tym składniki odżywcze (azot i fosfor).