Menu
  • "Odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec, posiadacz odpadów
    w pierwszej kolejności jest obowiązany poddać odzyskowi."
    Art. 18 ust. 2 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2013, poz. 21 ze zm.)
  • "Odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec, posiadacz odpadów
    w pierwszej kolejności jest obowiązany poddać odzyskowi."
    Art. 18 ust. 2 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2013, poz. 21 ze zm.)